Trang chủ

Về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19

  10/03/2020 10:24:27 AM 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngày 09/3/2020, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 232/KL-HCTH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 để chỉ đạo công tác tác phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh đến tất cả các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc.

Ngày 10/3/2020, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả công chức và cá nhân đến làm việc tại Chi cục Kiểm lâm và thực hiện khai báo y tế theo quy định.