Trang chủ

Chi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018

  07/03/2017 03:23:00 PM 

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐTN ngày 26/10/2016 của BCH Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII và Hướng dẫn số 01-HD/ĐTN-SNN&PTNT ngày 04/01/2017 của BCH Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Được sự đồng ý của của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm. Ngày 06/3/2017, Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2017 - 2018.
Đại hội đã bầu ra BCH chi đoàn khóa mới, thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; tham gia đóng góp vào các báo cáo chính trị của đoàn cấp trên và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.