Trang chủ

Thông báo cấp cảnh báo cháy rừng ngày 12/5/2022

  12/05/2022 06:05:15 PM 
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, hôm nay (ngày 12/5/2022) trên phạm vi toàn tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở Cấp trung bình!