Trang chủ

Hạt kiểm lâm Cô Tô

  17/08/2011 09:46:26 PM 

Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 0333.889.268; Email: hklhct@quangninh.gov.vn.

Ban lãnh đạo

1

Ông: Đặng Duy Linh

Hạt trưởng

0979.207.097

2

Ông: Nguyễn Văn Chắt

Phó hạt trưởng

0912.402.197