Trang chủ

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2

  10/02/2012 10:28:21 AM 

Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 0333.834.327; Email: dklcds2@quangninh.gov.vn

Ban lãnh đạo

1

Ông: Hoàng Văn Khánh

Đội trưởng

0988355460

2

Ông: Vũ Văn Phương

Phó đội trưởng


3 Ông: Trần Nguyên Khôi Phó đội trưởng 0984839362