Trang chủ  >>  CBBC Project

Tuyển tư vấn ngắn hạn

  06/07/2011 02:25:00 PM 

DỰ ÁN XÂY DỰNG NĂNG LỰC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (CBBC)
-----------------------

CƠ HỘI VIỆC LÀM


Dự án Xây dựng, thí điểm và thể chế hoá chương trình đào tạo quốc gia để nâng cao năng lực các cơ quan trong ngành bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và thực thi pháp luật (CBBC) là một dự án viện trợ không hoàn lại của Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp cần tuyển hai chuyên gia trong nước ngắn hạn có kinh nghiệm, năng động và đủ tiêu chuẩn cho vị trí sau:


Chuyên gia xây dựng giáo trình đào tạo: Hỗ trợ dự án xây dựng giáo trình đào tạo cho cán bộ công tác tại các khu rừng đặc dụng/các khu bảo tồn.

Yêu cầu: Là người có bằng cấp có liên quan (ưu tiên người có bằng thạc sỹ hoặc cao hơn). Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác tại các cơ sở đào tạo Kiểm lâm; có kinh nghiệm xây dựng và soạn thảo giáo trình cho lực lượng Kiểm lâm.


Địa điểm và thời gian: Các chuyên gia trên làm việc 30 ngày từ 24/4 đến 31/5/2008 tại văn phòng Dự án CBBC ở Hà Nội và có thể đi công tác các tỉnh.


Văn phòng dự án CBBC mời các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn gửi đơn và các thông tin có liên quan như CV/sơ yếu lý lịch, mô tả về kinh nghiệm trước đây (bằng tiếng Việt và Anh kèm 1 ảnh 4 x 6), photocopy các văn bằng có liên quan. Những ứng cử viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại địa chỉ dưới đây hoặc vào trang web: http://www.kiemlam.org.vn/.

Đơn xin dự tuyển và các giấy tờ có liên quan phải gửi về địa chỉ sau trước ngày 20/4/2008. Dự án chỉ thông báo mời phỏng vấn những hồ sơ được chọn và không trả lại hồ sơ đã gửi.


Địa chỉ liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Dự án CBBC

Nhà A3 - 2 Ngọc Hà, Hà Nội

Tel: 733 5676; Fax: 733 5685; E-mail: thuynt.kl@mard.gov.vn