Trang chủ  >>  CBBC Project

Giới thiệu về dự án

  06/07/2011 02:48:19 PM 

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ DỰ ÁN CBBC
DO QUỸ UỶ THÁC NGÀNH LÂM NGHIỆP (TFF) TÀI TRỢ

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN:


Tên dự án: “Xây dựng, thí điểm và thể chế hóa chương trình đào tạo quốc gia để nâng cao năng lực các cơ quan trong ngành bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và thực thi pháp luật”; Tên viết tắt CBBC


Địa điểm dự án:

- Tại Hà Nội: xây dựng giáo trình

- Khu vực thí điểm: tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Vườn quốc gia Tam Đảo.


Thời gian thực hiện: 3 năm, từ 22/3/2007 đến 22/3/2010


Kinh phí: - TFF

- Dự án GTZ VQG Tam Đảo


Cơ quan thực hiện dự án: Cục Kiểm lâm


Đơn vị chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Các đơn vị tham gia khác: Các cơ sở đào tạo (Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Trung tâm Kỹ thuật Bảo vệ rừng số 1, 2 và 3, Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 1, bao gồm Trường Đào tạo cán bộ quản lý NN&PTNT Đông Anh); Vườn quốc gia Tam Đảo; UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên, các khu bảo tồn thiên nhiên khác trong toàn quốc.


Địa điểm Văn phòng dự án: 23 Hàng Tre, Hà Nội

Điện thoại: 934 5892 Fax: 733 5685

E-mail: thuynt.kl@mard.gov.vn Website: www.kiemlam.org.vn


Mục tiêu của dự án: Nâng cao và tăng cường năng lực thực thi luật bảo vệ rừng và động thực vật hoang dã của Việt Nam.


Kết quả của dự án:

- Xây dựng, thí điểm, đánh giá và thể chế hoá giáo trình đào tạo quốc gia để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

- Các giảng viên được đào tạo và năng lực của các cơ quan đào tạo kiểm lâm được củng cố nhằm đảm bảo tính bền vững của các chương trình tăng cường năng lực trong các cơ sở đào tạo kiểm lâm.

- Lực lượng liên ngành của ba tỉnh đi vào hoạt động.

- Năng lực thực thi bảo vệ rừng và đa dạng sinh học của cán bộ trong các đơn vị kiểm lâm của ba tỉnh và tám huyện ở vùng đệm và vùng lõi VQG Tam Đảo được nâng cao.

- Quản lý và giám sát dự án.


Đối tượng hưởng lợi: lực lượng Kiểm lâm là đối tượng hưởng lợi chính; Đối tượng hưởng lợi thứ cấp là cán bộ của các cơ sở đào tạo; Đối với những chương trình thí điểm tại cấp tỉnh, đối tượng hưởng lợi thứ cấp là các cơ quan ban ngành có liên quan được xác định; Cộng đồng địa phương cuối cùng sẽ hưởng lợi từ những quy định về khai thác tài nguyên và sự ổn định môi trường lâu dài.


II. KINH NGHIỆM TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN:


Với bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn quốc và với đội ngũ cán bộ có kỹ năng chuyên sâu về lâm nghiệp truyền thống và đã thực thi nhiều dự án, các thành công đã được các nhà tài trợ đánh giá cao năng lực của Cục Kiểm lâm trong việc thực thi dự án như : dự án PARC, dự án Tăng cường công tác quản lý hệ thống khu bảo tồn tại Việt Nam, Quỹ Bảo tồn Việt Nam…, Ban quản lý dự án CBBC đã khởi động dự án theo đúng thiết kế ban đầu.

Dự án CBBC được sự chỉ đạo đúng hướng và sát sao của Lãnh đạo Cục Kiểm lâm và Ban quản lý dự án. Một yếu tố quan trọng góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ đó là các cán bộ của Cục Kiểm lâm làm biệt phái cho dự án đã làm việc tích cực với các Vụ, Cục của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) như Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục Quản lý Xây dựng công trình để lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách và kế hoạch mua sắm cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án và năm 2007.

Lãnh đạo Cục Kiểm lâm và Ban quản lý dự án chỉ đạo các cán bộ dự án tích cực thực hiện các bước công việc có liên quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà Dự án CBBC gặp phải trong thời gian khởi động Dự án. Dự án đã đẩy nhanh các thủ tục thuê tuyển tư vấn, kế hoạch tổng thể dự án và kế hoạch mua sắm tổng thể. Ngoài ra, dự án phối kết hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các bên có liên quan và thường xuyên trao đổi mỗi khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện.


III. TẠI SAO PHẢI PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:


Theo quy định của Luật bảo vệ và Phát triển rừng, Kiểm lâm là lực lượng chuyên trách thừa hành pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, được tổ chức từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong phạm vi cả nước. Cán bộ Kiểm lâm cần có trình độ chuyên môn vững vàng, chuyên sâu về kỹ năng quản lý bảo vệ rừng và kỹ năng thừa hành pháp luật về bảo vệ rừng, song lực lượng Kiểm lâm thường gặp phải các khó khăn sau:

- Địa bàn các xã có rừng thường nằm trong các khu vực có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn.

- Phần lớn cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn có trình độ không đồng đều và một số còn yếu về chuyên môn. Một số Kiểm lâm viên có trình độ Đại học hay trung cấp nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tế, vì vậy còn lúng túng và hay gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động và tham mưu cho chính quyền địa phương về quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch về bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp.

- Các Kiểm lâm viên chủ yếu là dân tộc Kinh chưa thông thạo các thuần phong mỹ tục và ngôn ngữ của các vùng dân tộc thiểu số, song thường được phân công phụ trách các địa bàn miền núi, dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cũng như việc giao tiếp và truyền đạt pháp luật về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ kiểm lâm chưa được thực hiện thường xuyên theo định kỳ.

- Hiện không có một giáo trình đào tạo chính thức nào cho các cán bộ quản lý về cách tiến hành các hoạt động. Các cán bộ Kiểm lâm đa số sau khi tốt nghiệp đại học làm việc mà không được hướng dẫn một cách cụ thể và bài bản cách áp dụng những kiến thức có được trong các khoá đào tạo để phát triển các kỹ năng thực địa.

- Cán bộ kiểm lâm thực thi pháp luật không được các cơ quan thực thi pháp luật khác như Công an hỗ trợ. Kết quả là họ có rất ít khả năng để tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật một cách bài bản và có phối hợp.


Tóm lại, hiện nay chưa có giáo trình đào tạo chính thức nào dành cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật ở các khu bảo tồn để có thể quản lý các Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên một cách hiệu quả và bài bản. Có nhiều cơ hội đào tạo cho cán bộ Kiểm lâm nhưng các khóa đào tạo đó chưa tập trung vào xây dựng các kỹ năng thực địa. Hơn nữa, không có khoá đào tạo phối hợp nào cho các cán bộ của các cơ quan có liên quan đến thực thi pháp luật bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Ngoài ra còn có một trở ngại nữa liên quan tới khả năng tài chính cho các chương trình đào tạo đó.


Vì vậy, Dự án CBBC tập trung vào việc xây dựng và thực hiện thí điểm chương trình đào tạo cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ hiện trường và cho các cán bộ khác cấp tỉnh và trung ương để thi hành pháp luật về rừng và đa dạng sinh học của Việt Nam, nhằm nâng cao công tác quản lý rừng và đa dạng sinh học. Hiện nay có khá nhiều các văn bản pháp lý liên quan đã được ban hành nhưng lại thiếu chương trình đào tạo được thể chế hóa nhằm tạo ra năng lực cho các cán bộ kiểm lâm và cán bộ của các ngành khác để thực thi pháp luật nhằm tăng cường năng lực để bảo vệ rừng và đa dạng sinh học hiệu quả ở Việt Nam.