Trang chủGiới thiệuLiên hệTin nổi bậtHệ thống cơ cấu tổ chức
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.365.196
Số người trực tuyến: 13
Trang chủ  >>  Thủ tục hành chính KL

Cục Kiểm lâm - Thủ tục hành chính

   
11:18' AM - Thứ tư, 06/07/2011

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Bộ:

1. Cấp giấy phép nhập khẩu mẫu vật săn bắn:

2. Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật triển lãm, biễu diễn xiếc

3.Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật là động vật sống vì mục đích thương mại

4.Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật không phải là động vật sống vì mục đích thương mại

5.Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật tiền Công ước

6.Cấp phép CITES nhập khẩu mẫu vật vì mục đích nghiên cứu khoa học, ngoại giao

7.Cấp phép vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật sống

8.Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nghiên cứu khoa học, ngoại giao

9.Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại

10.Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước

11.Cấp phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại

Số lượt đọc:  1569  -  Cập nhật lần cuối:  06/07/2011 10:30:00 PM
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)