Hạt Kiểm lâm huyện Hoành Bồ
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.683
Số người trực tuyến: 11
Trang chủ  >>  Main Menu  >>  Hệ thống cơ cấu tổ chức

Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng

   
03:27' PM - Thứ tư, 28/09/2011

Trụ sở BQL khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng

Địa chỉ cơ quan: Khu 7 thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh.
Điện thoại: 033 3858124 ;
Fax: 033 3858125.
Email: kbttndskt@quangninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, quần thể của các loài động, thực vật quý hiếm, các loài đang bị đe dọa và các loài đặc hữu.
- Phục hồi, tái tạo vốn rừng nhằm nâng độ che phủ của rừng.
- Nghiên cứu khoa học, bao gồm các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng để phục hồi hệ sinh thái rừng. Tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng Phát huy tác dụng phòng hộ môi trường của rừng, đặc biệt là tác dụng giữ nước, giữ đất, đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân huyện Hoành Bồ, thị xã Cẩm Phả và thành phố Hạ Long.

Họ và tên: Ngô Quang Tuân;
Chức vụ: Giám đốc.
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1956;
Điện thoại di động: 0913268538.
Email: ngoquangtuan@quangninh.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.
Lý luận chính trị: Trung cấp.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm về toàn bộ hoạt động của Khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, bảo vệ, ổn định và phát triển bền vững Khu BTTN Đồng sơn – Kỳ Thượng theo quy định của pháp luật;
2. Chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng đơn vị;
3. Chỉ đạo công tác của văn phòng cơ quan, công tác tài chính, tài sản, phương tiện phục vụ công tác, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân;
4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ do đồng chí Chi cục trưởng phân công;
5. Uỷ quyền cho đồng chí Phó giám đốc điều hành cơ quan và giải quyết một số công việc được uỷ quyền.

Họ và tên: Trần Đức Nhuận;
Chức vụ: Phó Giám đốc;
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1971;
Điện thoại di động: 0984839942.
Email: tranducnhuan@quangninh.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.
Lý luận chính trị: Trung cấp.

Chức năng, nhiệm vụ:

Giúp việc cho Giám đốc và được phân công chỉ đạo, thực hiện các công việc cụ thể:
1. Chỉ đạo, thực hiện công tác khoa học kỹ thuật, công tác bảo tồn thiên nhiên ( triển khai thực hiện các dự án);
2. Chỉ đạo, thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và bảo tồn thiên nhiên cho công chức, viên chức trong đơn vị;
3. Phối hợp với các ngành chức năng, các xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, các quy định về quản lý rừng đặc dụng;
4. Phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng dân cư;
5. Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý trang bị, công cụ phục vụ công tác, lĩnh vực công nghệ thông tin;
6. Chỉ đạo công tác sinh hoạt văn phòng cơ quan, trực tiếp phụ trách và sinh hoạt với phòng Khoa học kỹ thuật;
7. Thực hiện các nội dung công việc khác khi được Giám đốc phân công;
8. Sau khi đi công tác hoặc thực hiện công việc được Giám đốc phân công về báo cáo ngay kết quả với Giám đốc để cùng bàn bạc phương án xử lý công việc.


Số lượt đọc:  981  -  Cập nhật lần cuối:  28/09/2011 11:47:02 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)