Hạt Kiểm lâm huyện Hoành Bồ
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.679
Số người trực tuyến: 12
Trang chủ  >>  Main Menu  >>  Hệ thống cơ cấu tổ chức

Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên

   
08:18' AM - Thứ tư, 28/09/2011

Trụ sở hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên

Địa chỉ: Xã Minh Thành, huyện Yên Hưng,tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 0333 873023;
Fax:
Email: hklhyh@quangninh.gov.vn;

Chức năng, nhiệm vụ:

I. Vị trí, chức năng:
Hạt Kiểm lâm huyện Yên Hưng là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế và chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm:
1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.
2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn:
a. Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;
b. Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;
c. Tuyên truyên, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;
d. Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng , quy ước bảo vệ rừng;
đ. Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm trong lực lượng trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.
3. Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:
a. Quản lý tổ chức biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật;
b. Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;
c. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;
d. Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;
đ. Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;
e. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân

Họ và tên: Hoàng Văn Hiểu;
Chức vụ: Hạt trưởng;
Sinh ngày: 20/8/1965;
Điện thoại: MB: 0333 686081;
Điện thoại: DĐ: 0982 370 208;
Email: hoanhvanhieu@quangninh.gov.vn;

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của đơn vị, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước, thừa hành thực thi pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện, quản lí động vật hoang dã trong toàn huyện,
2. có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện các văn bản quy định của nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.
3. Trong nhiệm vụ của mình, Hạt trưởng có trách nhiệm giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp Uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan, liên hệ thường xuyên với cấp trên, điều hoà các mối quan hệ giữa lãnh đạo Hạt và các đồng chí cán bộ nghiệp vụ, các đồng chí Tổ trưởng, trạm trưởng, Chủ tịch công đoàn hạt, phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
4. Quản lý và sử dụng Cán bộ công chức trong đơn vị theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao
5. Chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, vũ khí công cụ hỗ trợ, tài sản, chi tiêu thương xuyên theo quy định.
6. thường xuyên thông tin báo với cấp trên theo quy định

Họ và tên: Vũ Văn Xuyên;
Chức vụ: Phó hạt trưởng;
Sinh ngày: 01/6/1962;
Điện thoại: MB: 0333 873023;
Điện thoại: DĐ: 0913071854;
Email: vuvanxuyen@quangninh.gov.vn;

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Được Hạt trưởng phân công chỉ đạo và thực hiện một số công việc, giúp Hạt trưởng chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.
2. có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các đồng chí cán bộ kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ( thực hiện theo Quyết định số 83/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ NNPTNT). Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.
3. Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn nghiệp vụ chuyên môn Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên cho cán Bộ KLĐB hàng năm,
4. thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra nắm tình hình về công tác QLBVR. Kiểm tra chấp hành luật bảo vệ và phát triển rừng.
5. Thay mặt Hạt trưởng giải quyết công việc khi Hạt trưởng đi vắng, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định của mình được Hạt trưởng giao.
6. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Số lượt đọc:  1997  -  Cập nhật lần cuối:  18/12/2014 08:30:24 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)