Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.364.887
Số người trực tuyến: 33
Trang chủ

Qui trình cập nhật diễn biến rừng theo phương pháp mới

   
03:17' PM - Thứ hai, 29/07/2013

I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Qui trình cập nhật diễn biến rừng theo phương pháp mới đó là: “Lấy bản đồ làm trung tâm trong việc cập nhật diễn biến rừng, cụ thể: Lấy lô rừng trên bản đồ ngoại nghiệp hoặc lô rừng trên bản đồ số từ kết quả đo đạc GPS là gốc cho việc cập nhật diễn biến rừng”.

II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1. Máy móc thiết bị

- Máy vi tính

- Máy định vị GPS

- Máy in A0

- Máy quét A0

2. Tài liệu liên quan

- Bản đồ số hiện trạng rừng cấp xã gắn với thuộc tính lô rừng theo chức năng sử dụng rừng và theo loại chủ quản lý.

- Cơ sở dữ liệu rừng và đất Lâm nghiệp đến lô trạng thái lưu trữ trên phần mềm Diễn biến rừng gắn với thuộc tính lô rừng trên bản đồ số.

- Phần mềm MapInfo

- Bộ công cụ “CapNhatDBR.MBX” (tích hợp vào phần mềm MapInfo)

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Thu thập thông tin ngoại nghiệp

Hàng năm, cán bộ kiểm lâm địa bàn đi ngoại nghiệp mang theo bản đồ ngoại nghiệp cấp xã tỷ lệ 1/10.000 cùng máy định vị GPS.

Trường hợp điều kiện địa hình cao dốc hiểm trở, địa hình bị chia cắt thì sử dụng phương pháp khoanh lô theo dốc đối diện để chuyển họa ranh giới lô thay đổi ở thực tế lên bản đồ ngoại nghiệp.

Trường hợp điều kiện địa hình bằng phẳng, không bị chia cắt thì sử dụng phương pháp khoanh lô bằng máy định vị GPS để chuyển họa ranh giới lô thay đổi ở thực tế lên bản đồ số.

Sử dụng bản đồ ngoại nghiệp hoặc máy định vị GPS khoanh vẽ các lô rừng có sự biến động theo các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân thay đổi

Ký hiệu trên bản đồ ngoại nghiệp hoặc trong máy định vị GPS

1.Trồng mới

2.Khai thác

3.Cháy rừng

4.Sâu bệnh

5.Phá rừng

6.Chuyển đổi

7.Kh.nuôi bv

8.Khác

1.TM-K11

2.KT-Ic

3.CR-Ia

4.SB-IIIa1

5.PR-Ic

6.-R

7.KN-IIa

8.KH-IIIa1

2. Xử lý nội nghiệp

a. Trường hợp sử dụng phương pháp khoanh lô theo dốc đối diện

Khi số lượng lô khoanh vẽ trên bản đồ ngoại nghiệp ít, ranh giới lô thay đổi không phức tạp thì không cần quét A0 bản đồ ngoại nghiệp, mà sử dụng phương pháp mắt thường để chuyển họa ranh giới lô thay đổi từ bản đồ ngoại nghiệp vào bản đồ số.

Khi số lượng lô khoanh vẽ trên bản đồ ngoại nghiệp nhiều, ranh giới lô thay đổi phức tạp thì nhất thiết phải quét A0 bản đồ ngoại nghiệp, rồi sử dụng phương pháp “gán 4 góc” của phần mềm MapInfo để đưa ảnh bản đồ về đúng vị trí địa lý. Tiếp theo, chồng xếp lớp rừng ở dạng số lên ảnh quét để số hóa ranh giới lô thay đổi.

b. Trường hợp sử dụng phương pháp khoanh lô bằng máy định vị GPS

Kết quả đo đạc GPS được truyền vào máy tính lưu trữ ở phần mềm MapSource. Sử dụng Modul “’MapSource into MapInfo.MBX” để chuyển dữ liệu đo được ở hệ quốc gia VN2000 từ phần mềm MapSource vào phần mềm MapInfo ở dạng số hóa để làm cơ sở cập nhật diễn biến rừng.

c. Bộ công cụ “CapNhatDBR.MBX”

Sử dụng công cụ “CapNhatDBR.MBX” tích hợp vào phần mềm MapInfo để cập nhật diễn biến rừng ở bản đồ số trên cơ sở kết quả ngoại nghiệp theo 5 bước sau đây:

Bước 1: Khoanh tách lô thay đổi (ứng với nút công cụ thứ 3)

Bước 2: Tính toán diện tích lô thay đổi (ứng với nút công cụ thứ 4)

Bước 3: Xuất kết quả cập nhật từ bản đồ vào phần mềm Diễn biến rừng (ứng với nút công cụ thứ 6)

Bước 4: Chuyển bản đồ sang năm sau

Bước 5: Tạo lại lớp trạng thái rừng năm sau (ứng với nút công cụ thứ 7)

3. Tổng hợp báo cáo

Sau khi cập nhật diễn biến rừng trên bản đồ số xong, tiến hành xuất dữ liệu cập nhật từ bản đồ số vào phần mềm Diễn biến rừng. Phần mềm Diễn biến rừng có các tính năng nổi bật sau đây:

- Khởi tạo cấu trúc dữ liệu theo cấp hành chính xã, huyện, tỉnh mới nhất của địa phương.

- Quản lý theo dõi hiện trạng rừng đến lô trạng thái gắn với thuộc tính lô rừng trên bản đồ số.

- Cập nhật sự biến động diện tích rừng hàng năm theo các nguyên nhân: Trồng rừng, Khai thác rừng, Cháy rừng, Sâu bệnh hại rừng, Phá rừng, Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, Khoanh nuôi bảo vệ rừng và nguyên nhân khác.

- Số liệu diện tích rừng và đất lâm nghiệp được quản lý theo dõi lỹ kế theo công thức: SL đầu kỳ năm trước + SL thay đổi năm trước = SL đầu kỳ năm sau

- Báo cáo các mẫu biểu cấp xã, huyện, tỉnh thống nhất theo qui định của ngành.

Sử dụng chức năng báo cáo của phần mềm để đưa ra các mẫu biểu thống nhất theo qui định của ngành như sau:

Biểu 1: Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp theo chức năng sử dụng

Biểu 2: Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp theo loại chủ quản lý

Biểu 3: Diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp theo các nguyên nhân

Biểu 4: Tổng hợp độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính

Phần mềm là cơ sở để hàng năm, hạt kiểm lâm tổng hợp số liệu và tham mưu cho UBND huyện công bố hiện trạng rừng của huyện, chi cục kiểm lâm tổng hợp số liệu và tham mưu cho UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng của tỉnh, Cục kiểm lâm tổng hợp số liệu và tham mưu cho Bộ NN&PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc.

IV. KẾT LUẬN

Qui trình cập nhật diễn biến rừng theo phương pháp cũ đó là: “Lấy phần mềm Diễn biến rừng làm trung tâm trong việc cập nhật diễn biến rừng, cụ thể: Lấy phiếu mô tả lô là gốc cho việc cập nhật diễn biến rừng”. Qua nhiều năm thực hiện, phương pháp này đã tỏ rõ những hạn chế của nó và được thay thế bằng phương pháp mới, cụ thể ở những ưu điểm sau:

Phương pháp mới

Phương pháp cũ

1. Công đoạn ngoại nghiệp không phải ghi chép phiếu mô tả lô, đã giảm được thời gian và công sức

1. Công đoạn ngoại nghiệp phải ghi chép phiếu mô tả lô, mất thời gian và công sức

2. Công đoạn nội nghiệp, cập nhật DBR chỉ tiến hành 1 lần ở bản đồ số, đã giảm được thời gian và công sức

2. Công đoạn nội nghiệp, cập nhật DBR được tiến hành 2 lần ở bản đồ số và phần mềm DBR, mất thời gian và công sức

3. Số liệu báo cáo và bản đồ khớp nhau, đã giải quyết được bất cập luôn tồn tại trong ngành.

3. Số liệu báo cáo và bản đồ không khớp nhau, đây là 1 bất cập luôn tồn tại trong ngành.

----------------------
Nguyễn Hồng Việt
Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin Lâm nghiệp

Số lượt đọc:  1909  -  Cập nhật lần cuối:  31/07/2013 09:18:56 PM
Bài đã đăng:
Thông báo
Ngày giờ
Tìm kiếm
Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt

Thông báo (Duplicate)