Trang chủGiới thiệuLiên hệTin nổi bậtHệ thống cơ cấu tổ chức
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1.030.835
Số người trực tuyến: 50
Trang chủ

Hệ thống Phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh

Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng là Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lửa rừng, phát hiện sớm các điểm cháy rừng, xử lý thông tin và truyền tin phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy rừng.

Hệ thống Phòng cháy rừng tỉnh Quảng Ninh

Hệ thống phòng cháy rừng là Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lửa rừng, phân vùng trọng điểm cháy rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, xử lý thông tin và truyền tin phục vụ công tác phòng cháy rừng.

Trạm quan trắc mặt đất phát hiện sớm cháy rừng

FireWatch là hệ thống giám sát từ xa số trên mặt đất dùng để quan trắc một vùng rừng rộng lớn và phân tích, tính toán và lưu trữ dữ liệu thu thập...

Qui trình cập nhật diễn biến rừng theo phương pháp mới

Qui trình cập nhật diễn biến rừng theo phương pháp mới đó là: "Lấy bản đồ làm trung tâm trong việc cập nhật diễn biến rừng ... "

Phương pháp giải đoán ảnh dựa vào đối tượng (Phương pháp giải đoán thông minh)

Phương pháp giải đoán ảnh dựa vào đối tượng là phương pháp giải đoán thông, tiên tiến nhất của thế giới hiện nay. Đây là một phương pháp tự động hoá hoàn toàn ...
Ngày giờ
Tìm kiếm
Thông báo

Đề nghị các Ban chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, các Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng, các chủ rừng  nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2013-2014 và Công văn số 3791/BNN-TCLN ngày 22/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 

Liên kết web
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Hồng Việt